Technická chemie - spreje a maziva pro průmyslovou údržbu a výrobu

Speciální mazací tuky v této kategorii se odlišují od běžných tuků svým zaměřením na řešení konkrétních mazacích problémů. Uplatní se všude tam, kde vlastnosti běžných mazacích tuků nestačí, nebo všude tak, kde se vyžadují speciální vlastnosti mazacích tuků. Tyto tuky jsou určeny pro aplikace kde se požaduje vysoký výkon, životnost, odolnost proti vysokým teplotám, či odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí.